Info zebatki02

Cześć znajdujesz się na stronie dotyczącej silników elektrycznych

Zapraszam do zwiedzania mojej strony

Strona została wykonana jako praca dyplomowa na kierunku Automatyka i Robotyka w Instytucie Automatyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej. Trochę czasu minęło już i od dawna nie pojawiło się nic nowego. Niestety z braku czasu nie mam zbytnio się tym kiedy zajmować. Mam nadzieje że informacje tu zawarte przedstawione sš względnie jasno i przydadza się do lepszego rozumienia zagadnien dotyczacych silników elektrycznych

           Sterowanie apletami na stronach

Wszystkie aplety umieszczone na stronach opatrzone są specjalnym znaczkiem aplet tak, aby można było odróżnić je od zwykłych lub animowanych obrazków

Jeżeli w danym aplecie istnieje możliwość sterowania czymkolwiek, kursor myszy zmienia się na

W apletach trójwymiarowych możliwe jest następujące sterowanie obrazem:
 - obroty - lewy przycisk mysz
 - “zoom” - prawy przycisk myszy

Poza tym możemy dowolnie włączać i wyłączać pola wyboru i przyciski znajdujące się na danym aplecie(działanie pól zgodne z ich opisem w aplecie)

Jeszcze uwaga praktyczna. Szczególnie na wolniejszych komputerach proponuje wyłączać animację po skończeniu z nią zabawy - pochłania znaczne zasoby procesora i pamięci, co może skutecznie zwolnić jego pracę, nawet wyświetlanie innych stron www, jeżeli w tle działa włączona wcześniej animacja
.

POWRÓT

 

W tym miejscu umieszczane będą pojęcia związane z tematyką strony. Większość z nich jest możliwie okrojona, najczęściej ograniczona tylko do wyjaśnienia ogólnej roli jaką dane pojęcie spełnia w odniesieniu do tematyki silników elektrycznych. W celu lepszego wyjaśnienia pojęcia proponuje www.google.pl

Słownik pojęć

aplet - program napisany w języku Java, który dociera do użytkownika jako element strony HTML, działający i wykonywany po stronie przeglądarki użytkownika. Do działania apletu niezbędna jest instalacja maszyny wirtualnej Javy. Nie masz javy? kliknij tutaj

POWRÓT

 

falownik - urządzenie elektryczne wykorzystywane do zasilania silników elektrycznych w celach regulacyjnych

POWRÓT

 

przełączenie gwiazda-trójkąt - sposób podłączenia rozruchu silnika. W początkowej fazie rozruchu uzwojenia fazowe łączy się w gwiazdę. To powoduje, że prąd pobierany z sieci oraz moment obrotowy są ponad trzykrotnie mniejsze niż w przypadku załączenia silnika do sieci przy połączeniu uzwojeń w trójkąt.

POWRÓT

 

indukcja magnetyczna - jest wielkością wektorową, która określa gęstość linii sił pola magnetycznego

POWRÓT

 

indukcja elektromagnetyczna - zjawisko wzbudzenia prądu w przewodniku pod wpływem oddziaływania zmiennego pola magnetycznego

POWRÓT

 

kąt elektryczny - kąt używany na wykresach pola magnetycznego, jest on p(o liczbę par biegunów) razy większy niż kąt mechaniczny wynikający z położenia wału silnika

POWRÓT

 

komutator - jest to część silnika, służąca do dostarczania energii elektrycznej do uzwojeń wirnika, pełniąca role prostownika mechanicznego,

POWRÓT

 

liczba par biegunów - liczba par biegunów pól magnetycznych powstających w wirniku i stojanie przez odpowiednie rozmieszczenie i zasilenie uzwojeń

POWRÓT

 

nabiegunnik - zakończenie bieguna magnetycznego, nadające dzięki odpowiedniemu uformowaniu pożądany kształt linii sił pola magnetycznego.

POWRÓT

 

moment obrotowy - dla silnika elektrycznego jest to pojęcie określające wydajność obrotową wirnika. Obciążenie silnika powyżej wartości maksymalnego momentu obrotowego, jaki jest w stanie wygenerować spowoduje, że silnik nie będzie w stanie wykonywać ruchu wirowego

POWRÓT

 

pole wirujące - pole powstające w stojanie lub wirniku w wyniku odpowiedniego zasilenia uzwojeń silnika, umożliwiające powstanie ruchu obrotowego w silniku

POWRÓT

 

poślizg - pojecie używane w przypadku silników indukcyjnych określajace zależność pomiędzy prędkością wirowania pola magnetycznego powstającego w stojanie (prędkością synchroniczną), a rzeczywista prędkością obrotową silnika(prędkością asynchroniczną). Poślizg określa o ile silnik “spóźnia się” względem pola wirującego

POWRÓT

 

pole pulsujące - pole powstające w wyniku zasilenia uzwojenia prądem przemiennym. Wektor tego pola zmienia swoja wartość i zwrot, zgodnie z przebiegiem prądu w wyniku przepływu którego powstało to pole

POWRÓT

 

prąd indukcyjny - prąd wzbudzajacy się w wyniku działania zjawiska indukcji elektromagnetycznej

POWRÓT

 

prędkość asynchroniczna - prędkość jaką rozwija silnik indukcyjny

POWRÓT

 

prędkość synchroniczna - prędkość wirowania pola magnetycznego powstającego w stojanie silnika prądu przemiennego, dla silników synchronicznych jest to prędkość jaką rozwija silnik

POWRÓT

 

reguła Lenza - reguła na podstawie której wyznacza się kierunek przepływu prądu indukcyjnego powstającego w wyniku zjawiska indukcji elektromagnetycznej

POWRÓT

 

silnik AC - silnik elektryczny działający w wyniku dostarczenia energii prądu przemiennego

POWRÓT

 

silnik DC - silnik elektryczny działający w wyniku dostarczenia energii prądu stałego

POWRÓT

 

silnik elektryczny - maszyna elektryczna, w której energia elektryczna zamieniana jest na energię mechaniczną.

POWRÓT

 

silnik SSMT(PMSM) - silnik synchroniczny o magnesach trwałych umieszczonych w wirniku. Do uruchomienia takiego silnika konieczne jest zastosowanie falownika.

POWRÓT

 

siła elektrodynamiczna - siła działająca na umieszczony w zmiennym polu magnetycznym przewodnik w którym płynie prąd.

POWRÓT

 

softstart - urządzenie stosowane do rozruchu silników indukcyjnych

POWRÓT

 

stojan - zespół nieruchomych części silnika elektryccznego,

POWRÓT

 

strumień magnetyczny - jest to iloczyn skalarny wektora indukcji magnetycznej i wektora powierzchni.

POWRÓT

 

szczotka ślizgowa - element silnika prądu stałego, ślizgający się po komutatorze, umożliwiający połączenie wirującego obwodu elektrycznego wirnika z nieruchomym obwodem zewnętrznym

POWRÓT

 

wirnik - ruchomy zespół części silnika elektrycznego,

POWRÓT

 

współczynnik mocy cosφ - jest miarą wykorzystania energii pobranej ze źródła zasilania. Jest to stosunek mocy czynnej(mocy użytecznej) do mocy pozornej(całkowitej mocy)

POWRÓT

 

zasada lewej ręki - zasada pozwalająca określić kierunek i zwrot działania siły elektrodynamicznej

POWRÓT

 

zasada prawej ręki - zasada do określania zwrotu indukującej się siły elektromotorycznej

POWRÓT

 

[HOME] [Info] [Podstawy] [Adresy] [Silniki - Wstęp]

urb@n © 2006